İstanbul'un 100 Yazarı Mehmet Samsakçı

İstanbul'un 100 Yazarı

Mehmet Samsakçı   Kübra Andı  

İstanbul gibi cazibe merkezleri güç ve otoritenin olduğu kadar ilmin, sanatın ve edebiyatın da kendisine aktığı yerlerdir. Uzun asırlar boyunca derin bir kültür ve estetik duyarlılıkla, sözü ve manayı adeta "görünmeyecek" kadar incelten şair ve nâsirler, İstanbul'a akmışlar, en güzel eserlerini burada vermişlerdir. Bu tarafıyla İstanbul, payitaht vasfıyla güç ve ikbal kapısı olarak edebiyatı daima beslemiştir.


  • Dizi: İstanbul`un Yüzleri Dizisi
  • Sayfa Sayısı: 143
  • Boyut: 17 x 24 cm