Türk Edebiyatında Bektaşi Fıkraları Dursun Yıldırım

Türk Edebiyatında Bektaşi Fıkraları

Dursun Yıldırım  

Dursun Yıldırım, 1946 yılında Kayabaşı köyünde doğmuştur. Öğrenim hayatı İstanbul'da geçmiştir. İstanbul Üniversitesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü'nü 1968 yılında bitirip doktora programına başlamıştır. Hacettepe Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü'ne 1969 yılını sonunda asistan olarak girince, doktora konusunu dilden sözel kültüre çevirmiştir. Türk sözel kültür bilimi konusunda doktorasını 1975 yılı Mart'ın vermiş ve aynı yıl, üniversite bursu ile ABD'ye gitmiş, üç yıl kalmıştır. Bu süreçte, tarihî siyasî, coğrafî, etnografik, arkeolojik ve bediî konularda Türk Dünyası ile ilgili geniş bir malzemeyle tanışma fırsatı bulmuş, araştırmalar yapmıştır. Türkiye'ye döndükten sonra, 1980 yılında üniversite doçenti olmuştur. Sovyetler Birliği'ne tekrarlanacak bir aylık ilmî gezilerinin ilkini, 1981 yılında gerçekleştirmiştir. Fulbright bursu ile 1985 yılında tekrar ABD'ye gitmiş ve burada Türk destanları ile ilgili malzeme üzerinde altı aylık bir araştırma yapmıştır. Türk sözel kültür bilimi alanında, 3 Mayıs 1988 tarihinde profesörlüğe yükseltilmiştir. Kültür Bakanlığı yayın kurullarında uzun süre görev yapmıştır. Birçok kurumda kendisine aslî üyelik görevi verilmiştir. Dünya Türklerinin yüksek düzeylerde temsil edildiği ilk Türk Kurultaylarında <1993, 1994=""> Düzenleme Kurulu Üyesi ve Başkanı olarak görev almıştır. Türk kültür bilimi , Türk tarihi yanı sıra, Türlüğün tarihî ve güncel sorunları ile uğraşmayı kendine yaşam tarzı seçmiştir. Bu konularda yayınlanmış pek çok yazısı vardır. Kendisi hâlen Hacettepe Üniversitesi'nde Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Başkanlığı görevinde bulunmaktadır. Yayınlanmış eserleri: Türk Edebiyatında Bektaşi Tipine Bağlı Fıkralar, 1976; Sazımın Sözü, 1980, Türk Bitiği, 1988. Elinizde bulunan araştırma, edebiyatımızda fıkra türünü ve fıkra tiplerini ele alıp incelemektedir. İncelemeye, edebiyatımızda ünlü fıkra tiplerinden Bektaşi tipine bağlı olarak anlatılan fıkra metinleri temel olarak seçildi. Bu malzemenin yanı sıra öteki tiplere bağlı metinler gözden geçirildi. Fıkra tiplerinin, türün ve metinlerin, işlev, biçim, yapı ve içerik özellikleri üzerinde duruldu. Fıkra tipleri ile ilgili bir sınıflama denemesi yapıldı. Fıkra türü metinler ile öteki türlere ait metinler arası ilişkiler belirlenmeye çalışıldı. Sonuçta, inceleme yayınlandığında olumlu tepkiler aldı. Üniversitelerin ilgili bölümlerinde ders kitabı gibi kullanıldı. Kaderi uzun bir süre sahaflar çarşısında geçti. Eseri, arayanlar bulmakta güçlük çekiyordu. Üniversite öğrencilerinden gelen sürekli şikâyetler, yeni basım kararı üzerinde etkili oldu.


  • Dizi: Edebiyat İncelemeleri Dizisi
  • Sayfa Sayısı: 1
  • Boyut: 16cm x 24cm