Bitmemiş Senfoni ve Sait Faik Kaynakçası Sait Faik Abasıyanık

Bitmemiş Senfoni ve Sait Faik Kaynakçası

Sait Faik Abasıyanık  

Bu kitap, Sait Faik Abasıyanık'ın yayımlanmamış ve Burgaz'daki Sait Faik Müzesi Arşivi'nde bulunan ilk müsveddeleri ya da başka bir deyimle, yarıda kalmış ürünlerini bir araya getirmektedir. Bu nedenle kitabı, Bitmemiş Senfoni olarak adlandırmayı uygun bulduk. Bu kitap, onun yapıtlarının toplu kaynakçasını da içermektedir. Böylece, Sait Faik'in yapıtları konusunda inceleme yazacaklara kolaylık da sağlanmaktadır. Kitabın birinci bölümünde, başlangıç olarak kalan öyküleri ile bitmiş izlenimini verenler yer almıştır. Bunların sayısı 42'dir. Böylece, nelere dönük öyküler yazmayı tasarladığını göstermiş oluyoruz. Bunların değeri var mıdır, yok mudur? (Kitabın Girişinden)


  • Dizi: Sait Faik / Bütün Eserleri Dizisi
  • Sayfa Sayısı: 208
  • Boyut: 11cm x 19cm

Bitmemiş Senfoni ve Sait Faik Kaynakçası ile ilgili kitaplar