Hemu Soneyen William Shakespeare William Shakespeare'in Tüm Soneleri William Shakespeare

Hemu Soneyen William Shakespeare William Shakespeare'in Tüm Soneleri

William Shakespeare  

William Shakespeare. (1564-1616) Büyük İngiliz şair, oyun yazarı, tiyatro adamı ve oyuncusu. Bir dilin yaratılmasının tek bir insanın harcından olamayacağı iddia edilebilirse de bugüne bugün tüm dünyanın dili olan İngilizcenin oluşmasında, güçlenmesinde ve kanatlanmasında Elizabeth döneminin görkemli William Shakespeare'inin rolü, onun inkara gelmez payı apaçıktır. Shakespeare'in tüm insanlığın belleği üstündeki hükmünden, onun 30'u aşkın oyunundan, Hamlet, Macbeth, Lady Macbeth, Othello, Shylock, Romeo, Juliet, Kral Lear, Caliban, Prospero ve daha birçok oyun kahramanından, dört uzun şiirinden ve henüz aşılamamış bir dizi aşk şiirinden meydana gelmiş 154 sonesinden dolayı, ihtimal ki kendisi de hemen hemen Shakespeare'in çağdaşı olan büyük Kürt şairi Ehmedê Xanî'nin Kürtçe için gördüğü düş, İngilizcede Shakespeare'in eserleriyle gerçekleşmiş, Shakespeare, kendi dilinin bayrağını evrenin çatısına dikmiştir. Fakat o bayrak sadece İngilizce için dalgalanmamış, 400 yıl boyunca tüm insanlığın kazanımı olmuş, çeviri yoluyla bir yığın dünya dilinin payına düşmüştür ve hâlâ da başka birçok dile mal olmaktadır. William Shakespeare'in tüm eserlerinin Kürt diline, Kurmancî lehçesine çevirme düşünü gerçekleştirme çalışmaları süredursun, William Shakespeare'in Tüm Sonelerinin ilk kez basılışının üstünden geçen 400 yıl sonra, tarihte ilk kez William Shakespeare'in tüm eserlerinden tam bir parça, Hemû Soneyên William Shakespeare (William Shakespeare'in Tüm Soneleri), 154 sonesi, orijinal dil İngilizce ve Kürtçe, bir kitapta, Kawa Nemir'in çevirisiyle Kürt diline mal olup Lîs Yayınevi tarafından yayınlandı. Bu çeviri, çevirmenin düşü olup 16 yıl süren çalışmalardan süzülmüş, belli bir uyak ve müzik üstüne kurulmuş, esmer bir kadına ve onun eşi benzeri olmayan tatlı meyvesine duyulan sonsuz aşka adanarak diline âşık tüm Kürtlere armağan edilmiştir. Shakespeare, Kürt sahnelerini Kürtçe sallamadan önce, aşk soneleriyle Kürtlerin kalbini sallayacak.


  • Dizi: Dünya Edebiyatı Dizisi
  • Sayfa Sayısı: 362
  • Boyut: 14 x 20 cm

Hemu Soneyen William Shakespeare William Shakespeare'in Tüm Soneleri ile ilgili kitaplar