Çin Inc.* Ted C. Fishman

Çin Inc.*

Ted C. Fishman  

*İngilizce Kısaltma. Hakimiyet; Kuşatma; Ele Geçirme; Kapsama; Kazanç; Gelir Artışı; Anonim Uykudaki Kızıl Dev Nasıl Uyandı ve Kendini Akıl Almaz Bir Hızla Yakın Geleceğin Süper Gücüne Nasıl Dönüştürdü Bir zamanlar yoksulluğun ve komünist ülkünün pençesinde kıvranan devasa bir ilis nasıl oldu da küresel kapitalizmin merkezine oturabildi? Kırsal kesimde yaşayan 300 milyon Çinlinin tarım alanlarını terk edip şehirlere doğru insanlık tarihinin en büyük göçünü yapmalarının küresel etkileri nelerdir? Günümüzde, hemen hemen bütün çok uluslu şirketlerin niçin Çin'de geniş ölçekli operasyonları bulunuyor? Şirketlerin Çin'e doğru olan bu yönelişleri Avrupa, Amerika ve dünyanın geri kalanındaki işçiler üzerinde nasıl bir etkiye yol açıyor? Bu arada Çin'in gittikçe büyüyen rekabetçi gücünü bu kadar tehlikeli hale getiren şey nedir? Yakın tarihte, Avrupa ve Amerika'da üretilen her şeyi Çin şirketleri yarı maliyetine ürettiğinde neler olacak? Bütün bu gelişmeler, dünya ve birer birey olarak üzerimizde nasıl etkilere yol açacak? Bütün bunlar, Çin Inc.'nin yanıtladığı sarsıcı sorular. Eski bir gazeteci olan Ted Fishman, Çin'den tüm dünyaya yayılan megatrendlerin canlı bir resmini çizmektedir.


  • Dizi: Anı Dizisi
  • Sayfa Sayısı: 440
  • Boyut: 13,5x21cm