Sermayenin Sırrı Hernando de Soto

Sermayenin Sırrı

Hernando de Soto  

Neden Batılı ülkeler zengin, diğer ülkeler fakir? Zenginlik ve fakirlik bir kader, değiştirilemez bir alınyazısi mı? Zengin veya fakir olmak ülkelerin kendilerine mi, yoksa onların hiçbir şekilde müdahale edemeyeceği yabancı güçlere ve şartlara mı bağlıdır? Beş yıl önce, Hernando de Soto ve araştırma ekibi kitaplarını kapatıp, gözlerini açtılar. Kalkınmakta olan ve eski komünist ülkelerde insanların resmî kayıt altına alınmamış iktisadi faaliyetlerinin büyüklüğünü ölçmek İçin sokaklara çıktılar. Bulguları son derce dramatikti! Üçüncü dünya ülkelerinde yaşayan yoksullar Kapitalizmin başarılı olabilmesi için gerekli bütün varlıkları toplamışlardı; tasarruflarının değeri muazzamdı. Öyle ki, 1945'ten beri alınan bütün yabancı yardımlardan ve hu ülkelere yapılan yabancı yatırımlardan onlarca kat fazlaydı. Sadece Mısır'da, fakir insanların varlıkları, Süveyş Kanalı ve Aswan Barajı'nın finans edilmesi dahil, kayıt altına alınmış bütün yabancı yatırımlardan elllibeş kat büyüktü. Öyleyse, bu ülkelerin zenginleşememesinîn nedeni neydir Bu ülkelerdeki varlıklar neden zenginlik üretecek sermayeye dönüşememekteydi. Hernando de Soto'ya göre. bu, "sermayenin sırrıdır". De Soto, mevcut global krizin, gelişmiş ülkelerin Sanayi Devrimi sürecinde yaşadığı krizle aynı türde olduğunu bize hatırlatmaktadır. Söz konusu kriz yaşandığı sıralarda bu ülkelerin iktisadi ve sosyal görünümü, karaborsanın, mafyanın, yaygın yoksulluğun ve hukuk tanımazlığın egemen olduğu Üçüncü Dünya ülkelerine benzemekteydi. De Soto, Batı ülkelerinin yüzelli yıl önce kilit değişimi yarattığını ve bu ülkelerin ekonomilerinin. İnsanlar daha ne yaptıklarını bile anlamadan, zenginlik yaratmaya başladığım ifade etmektedir. De Soto, Batı'da yaygın mülkiyet hukukunun binlerce parçasında gizli bu tesadüfi sürecin nasıl oluştuğunu, nasıl işlediğini ve günümüzde kalkınmakta olan ve eski komünist ülkelerde nasıl bilinçli olarak yeniden tesis edileceğini izah etmektedir. Sermayenin Sırrı, sermaye hakkındaki anlayışımızda ve komünizmin çöküşünden beri dünyanın çoğu yerinde kapitalizmin neden başarısız kalmaya devam ettiğiyle ilgili düşüncelerimizde devrim yaratacak.


  • Sayfa Sayısı: 215
  • Boyut: 13,5x21 cm