Gül Olan Toprak B. Sadık Albayrak

Gül Olan Toprak

B. Sadık Albayrak  

Gül olan toprak, Christoph Caudwell'in anlatımı. Doğanın diyalektik bir gelişmeyle aynı maddelerden yeni bir nitelik yaratmasını anlatıyor. Toprak gül oluyor. Toprak ağaç oluyor. İnsan ağaçtan ağıt yapıyor. Yazar dilden eser yaratıyor. Dizgici harflerden yazı oluşturuyor. Ressam boyalardan kitap kapağı yaratıyor. Matbaa işçisi bütün bunlardan kitap yapıyor. Nitelikler bir araya getiriliyor ve yeni nitelikler ortaya çıkıyor. Toprak gül oluyor. Toprak ve insan kitap oluyor. Peki bu topraklarda nasıl kitap, nasıl edebiyat oluyor? Tekellerin düzeninde eleştiri kimin içindir? Eleştiri eşitlikçi, özgür ve ortakçı toplumun kavgasını veren insan için gerekiyor. Bu kitaptaki eleştirilerin kişiler ve edebiyat olgularından öte, belirli edebi eğilimlerin ortaya konması, anlaşılması için ipucu olmasını diliyorum. Çünkü önemli olan eleştirel bilinci oluşturan yöntemin kavranmasıdır. Gerçekliğe eleştirel bakabilmenin kavramsal araçlarının edinilmesidir. Bu kitaptaki eleştirilerde, tek tek yazarların ve yapıtlarının eleştirisinden yola çıkarak burjuva edebiyatının niteliklerinin ve temel eğilimlerinin çözümlenmesine çalışılıyor. Edebiyat eleştirisi, egemen sınıfın edebiyatındaki kuşatmasında uyuşturduğu okur için de gerekiyor. Eleştirinin tartışmaya dönüşmemesi ve suskunlukla karşılanması tekelli sistemin niteliğinden çıkıyor. Bugünün egemen edebiyatı gücünü, eleştirinin sorgulayıcılığından geçmiş estetik niteliklerinden değil, alternatifine hayat alanı bırakmayan tekelci kültür örgütlenmesinden çıkarıyor. Estetik sorunlar ve gereksinimlerin yerini pazara sürülen eserin değişim değeri alıyor. Bu kitaptaki eleştirilerde edebiyat eserine, bugünün dünyasında yüklenen bu pazar malı niteliğinin yolaçtığı tahribatla birlikte, yazar, edebiyat eseri, okuyucu üçlüsünün bütünlüğü gözönüne alınarak yaklaşıldı. (Arka Kapak)


  • Dizi: Orhan Yavuz Araştırma ve İnceleme Dizisi
  • Sayfa Sayısı: 219
  • Boyut: 13cm x 19cm