İslam Sanatının Yeniden Teşekkülü Mahmut Çetin

İslam Sanatının Yeniden Teşekkülü

Mahmut Çetin  
  • Adım Yayınları

Çağdaş müslüman düşünürlerin ilginç bir temsilcisi olan Hasan Hanefînin elinizde bulunan bu çalışması, Dirâsât İslâmiyye (İslâmi İncelemeler) adlı kitabında yer alan, "Eski kültürümüzde insan niçin ihmal edildi?" ve "Eski kültürümüzde tarih niçin ihmal edildi?" başlıklı iki incelemesi ile Marinus van den Boom'un "Devrimci Bir Düşünür: Hasan Hanefî" adlı incelemesinden oluşuyor. Hasan Hanefî'nin bu çalışmasında insan ve tarih konularını ele alışı, müslümanların bilim alanındaki ilerleme ve belirlemelerini farklı ve eleştirel bir okumadır. Yazar, insan ve tarih konularının, İslâm uygarlık tarihi içinde gelişen bilimler tarafından parçacı yaklaşımla ele alındığını, bütünlükten uzak bu tür yaklaşımların yetersizliklerini belirtmektedir. Dolayısıyla bu çalışma, insan ve tarih bağlamında bilimlerin gözden geçirilişi olarak okunabilir. (Arka Kapak)


  • Dizi: İslam Hukuku Dizisi
  • Sayfa Sayısı:

İslam Sanatının Yeniden Teşekkülü ile ilgili kitaplar