Ufukların Efendisi Cengiz Han Nazile Abbaslı

Ufukların Efendisi Cengiz Han

Nazile Abbaslı  

Dünyanın en büyük imparatorluklarından biri, Büyük Moğol İmparatorluğunu kuran, yeryüzünün en güçlü ve yetenekli Türk Devlet adamlarından biri olan cengiz Han için yazılmış en güvenilir kaynaklardan biridir elinizdeki eser. - Cengiz Han kimdir? - Cengiz adı nereden gelmektedir? - Cengiz Han'ın ilk yılları - Cengizler sülalesi - Cengiz Han nasıl lider oldu? - Moğol imparatorluğu'nun kuruluşu - Cengiz Han'ın büyüklüğünde yatan sır?.. - Cengiz Han'ın yenilmez komutanları (Sübütay, Cebe vb.) - Moğol imparatorluğu Dünya'nın korkulu rüyası haline geliyor - Cengiz Han'ın dünya'nın fethine çıkışı - Zaptedilen ülkeler - Dünya, Cengiz Han'ın büyüklüğüne boyun eğiyor - Cengiz Han'ın Müslümanlarla münasebetleri - Cengiz yasası - Tarihçiler ve seyyahların anlatımında Cengiz Han ve Moğollar - Çin'in korkulu rüyası Moğollar - Cengiz Han'ın ölümü - Cengiz Han'dan sonra paratorluğu daha bir çok meraklı konu Değerli araştırmacı, tarihçi, yazar Dr. Nazile Abbaslı'nın uzun ve titiz, birçok yerli yerli yabancı kaynağa başvurarak yaptığı bu çalışma, kou ile ilgili araştırma yapanlar için önemlive ciddi bir başvuru kaynağı olacaktır. Ayrıca bir roman tadında hazırlanan kitap, okuyucularımızın keyifle okuyacakları bir eser durumundadır.


  • Dizi: Araştırma Dizisi
  • Sayfa Sayısı: 208
  • Boyut: 14 x 20 cm