Sermayenin Sırrı Murat Aygen

Sermayenin Sırrı

Murat Aygen   Hernando De Soto  

Arka Kapak Yazısı (Tanıtım Bülteninden)     Neden Batılı ülkeler zengin, diğer ülkeler fakir? Zenginlik ve fa- kirlik bir kader değiştirilemez bir alınyazısı mı? Zengin veya fa- kir olmak ülkelerin kaderlerine mi, yoksa onların hiçbir şekilde müdahale edemeyeceği yabancı güçlere ve şartlara mı bağlıdır?   Hernando de Soto ve araştırma ekibi kitaplarını kapatıp, gözlerini açtılar. Kalkınmakta olan ve eski komünist ülkelerde insanların resmî kayıt altına alınmamış iktisadî faaliyetlerinin büyüklüğünü ölçmek için sokaklara çıktılar. Bulguları son derece dramatikti! Üçüncü dünya ülkelerinde yaşayan yoksullar kapitalizmin başa- rılı olabilmesi için gerekli bütün varlıkları toplamışlardı; tasarruf- larının değeri muazzamdı. Öyle ki, 1945’ten beri alınan bütün ya- bancı yardımlardan ve bu ülkelere yapılan yabancı yatırımlardan onlarca kat fazlaydı. Sadece Mısır’da, fakir insanların varlıkları, Süveyş Kanalı ve Aswan Barajı’nın finans edilmesi dahil, kayıt altına alınmış bütün yatırımlardan elli beş kat büyüktü.   Öyleyse, bu ülkelerin zenginleşememesinin nedeni neydi? Bu ül- kelerdeki varlıklar neden zenginlik üretecek sermayeye dönüşe- memekteydi. Hernando de Soto’ya göre, bu, “sermayenin sırrıdır”.


  • ISBN: 9786059823227
  • Sayfa Sayısı: 296