Küreselleşme Sürecinde Kapitalizm ve Sosyalizm - Dünya Solu ve Çin'in Konumu Pu Guoliang

Küreselleşme Sürecinde Kapitalizm ve Sosyalizm - Dünya Solu ve Çin'in Konumu

Pu Guoliang   Pınar Uygun  

Elinizdeki kitap ilklerden biri, son 20 yıl içinde Türkiye'de Kıta Çin'i yazarlarının kaleminden çıkan bir kitap yayınlanmamıştı. Kitap günümüz dünyasının en tartışmalı süreçlerinden olan küreselleşmeyi , kapitalizm ve sosyalizm ile ilişkileri fakat aynı zamanda çelişkileri içinde ele alan özgün bir yaklaşım sunuyor. Yazarlar, oldukça zengin somut veri sunumunun yanısıra küreselleşme ve kapitalizm ilişkisini Marksist bir model içinde analiz ederek , süreç içinde dünya sosyalizminin gelişmesi için doğan koşullara ve fırsatlara dikkat çekiyorlar .Kitabı özgün kılan diğer bir yön , Sovyetler Birliği ve Doğu Avrupa'daki büyük altüst oluştan sonra dünya sosyalist hareketinin geçirdiği büyük krizin ardından, toparlanarak, yeniden canlanmasını, düşünsel ve pratik alanda kaydedilen ilerlemeleri, dünyadaki Marksist ve sol akımların günümüzdeki durumu üzerine verilere dayalı değerlendirmeler sunmasıdır. Son on yıllarda Kıta Çin'i daha çok artan ekonomik gücü ve uluslararası statüsü ile dikkat çekmektadir; oysa Çin 20. yüzyılın sosyalist akımı içersinde en dramatik tarihi deneyleri yaşamış ender ülkelerden biri olarak sancılı bir arayış içinde 1980 lerde yeni bir konumlanma içine girerek iç istikararını sağlayabilmiş görünüyor. Elinizdeki kitap Çinli Marksistlerin bu zorlu arayış sürecini, ciddi problem alanlarını ve bu zorlukların aşılıp, yeniden nasıl konumlandığına ilişkin olduça zengin bilgiler sunmaktadır. Dünya nüfusunun ¼'ini barındıran ve aynı zamanda şimdiden önemli bir global güç olan Kıta Çin'inin küreselleşme ve kapitalizme karşı nasıl etkide bulunacağı dünya üzerinde yaşayan insanları önemli ölçüde etkileyecektir . Bu aynı zamanda 21. yüzyılda sosyalizm ile kapitalizm arasındaki ilişkilerin gidişine de büyük etkilerde bulunacaktır. Yazarlar Çin'in geleceğini belirleyecek güçlü tercihler konusunda birinci elden bilgiler vermektedir . Okuyucu kitapta bu konuda geniş bir malzeme bulacaktır.


  • ISBN: 9786055679705
  • Sayfa Sayısı: 296