Kriz ve Maliye Düşüncesinde Değişim - İzzettin Önder'e Armağan Ahmet Haşim Köse

Kriz ve Maliye Düşüncesinde Değişim - İzzettin Önder'e Armağan

Ahmet Haşim Köse   Abuzer Pınar   Nihat Falay  

Hocamız İzzettin Önder'i bir meslek alanının sınırladığı düşünce insanı olarak tanımlamak onun geride bıraktığı düşünce birikimine ve tabi yaşam pratiğine haksızlık yapmak olur. Bu anlamda Hoca elbette salt bir maliye düşünürü değildir. Eğer bir tanım yapmak gerekirse onu bu ülkenin önemli bir ekonomi politik düşünürü olarak tanımlamak kanımca daha doğru olur. Parçalanmış, meslekleşmiş konu alanlarının değil de, bir bütün olarak toplumun bilgisine yönelen, düşüncelerini yaşam kılan, ülkemizde ne yazık ki az sayıda yetişen gerçek bir düşünce insanıdır Hocamız. Bu kitap onun ülkemizdeki sosyal bilimler düşünce alanına yaptığı çok değerli katkılara küçük bir karşılık olarak düzenlendi. Düşünceleriyle ve yaşam pratiğiyle giderek tükenen akademide hala bir umudun var olabileceğinin yaşayan bir kanıtı olduğu için... -Ahmet Haşim Köse-


  • Dizi: Yayınevi Genel Dizisi
  • Sayfa Sayısı: 520
  • Boyut: 16 x 24 cm