Türkiye Sözlüğü Metin Heper

Türkiye Sözlüğü

Metin Heper  

Türkiye Sözlüğü'nde, siyasal ve toplumsal hayatımızın temel bilgilerine yer verilmiştir. Bu bilgileri doğrudan aktarabilmek için belli bir sıra ve yöntem takip edilmiştir. Türkiye ile ilgili genel bir giriş bölümünün ardından Osmanlı ve Cumhuriyet dönemlerini kapsayan bir kronoloji hazırlanmıştır. Sözlük bölümünde, Türkiye tarihinin dönüm noktaları merkeze alınarak siyasal, ekonomik, toplumsal ve kültürel yaşam tasvir edilmiştir. Bu bölümdeki maddelerde, özellikle partiler ve politikacılar, kurum ve kuruluşlar, önemli olaylar ve antlaşmalar, düşünce ve sanat adamları üzerinde durulmuş ve okuyucuya Türkiye'nin çağdaşlaşma serüveni ve yaşanan uzun soluklu dönüşüm hakkında genel bir fikir verilmesi amaçlanmıştır. Ekler bölümündeyse bazı istatiksel veriler, seçim sonuçları, sosyo-ekonomik göstergeler bulunmaktadır. Ayrıca, kitabın sonuna özellikle araştırmacıların ve genel olarak bu konuda bilgilerini derinleştirmek isteyecek okuyucuların istifade edebileceği ayrıntılı bir kaynakça ilave edilmiştir.


  • Sayfa Sayısı:
  • Boyut: 13x19,5 cm
Serap Sancak 16/05/2018 17:02

Türkiye ile ilgili genel bir giriş kısmıyla ülkenin siyasal, kültürel ve toplumsal hayatının temel bilgilerine yer verilmiş. Ayrıca Osmanlı ve Cumhuriyet dönemlerini kapsayan bir kronoloji de eklenmiş. Çalışmada sözlük kısmında da partiler ve politikacılar, kurum ve kuruluşlar bulunuyor. Türkiye’nin çağdaşlaşma sürecine odaklanmış ve bu süreci derli toplu bir şekilde ele alan bir çalışma olduğu söylenebilir.