Yaratılış ve Türeyiş Mustafa Necati Sepetçioğlu

Yaratılış ve Türeyiş

Mustafa Necati Sepetçioğlu  
  • EDEBİYAT - Destan
  • İrfan Yayıncılık


  • ISBN: 9789753710695
  • Sayfa Sayısı: 207Ey Türk! Ey Oğuz Beyleri ve ey Millet dinle! Yukarıda mavi gök çökmezse, aşağıda yağız yer delinip yarılmazsa senin ilini, senin töreni kim bozabilir?.. Türk Milleti! Titre... Ve kendine dön!

Bir geceydi; gökte ay-yıldız, dağda Bozkurt ve yerde Göktürk vardı. Ucu kızıl tuğlu, kurt başlı Gökbayrak Ay Yıldıza ulaşıyordu.

Kadem kadem gece teşrîfi Nâilî o mehin/Cihan cihan elem-i intizâre değmez mi (Ey Nâilî o ay yüzlü sevgilinin geceleyin adım adım gelişi, cihan cihan bekleyişin acısına değmez mi?)

Fakat bir ışık bu... küçücük bir ışık! Bu ışığı, haşmetini ve kaygusunu yüreğimin başında duyduğum milletimin asîl gençlerine; bilhassa, soyunun sıcak, içli, güzel heyecanları dururken soğuk, kuru ve sonu köleliğe varacak olan uzak ve yabancı heyecanlar peşinde heder olan çocuklarına armağan ediyorum.