Kadınlar Şahı Hz. Fatma Aysel Uçan

Kadınlar Şahı Hz. Fatma

Aysel Uçan   Ümit Atlı   Muharrem Uçan  

Fatıma'nın eşsiz varlığı gerçekten de kimseye muhtaç değildir. Peygamber'in kâfirlere ve münafıklara karşı direncinin arkasında Fatıma vardı. Ali'nin savaşlarda başarısının, dirayetli duruşunun, konuşmasındaki güzelliğin ve sabrının sebebiydi Fatıma. Hasan'ın yalnız başınayken sığındığı sığınak, kendisini eğiten Fatıma'ydı. Yalnız başınayken bile ayakta kalmasının sebebiydi Fatıma. Muaviye karşısında savaşandı Fatıma. Aslında Kerbela da Yezid'e karşı savaşan, Yezid ve Yezid gibilerle savaşmayı Hüseyin'e öğretendi Fatıma. Zalim'in önünde bir an olsun susmamayı öğretmişti mazlumlara ve masumlara. İmamlar Fatıma'nın yolunda yürümüşlerdi. Fatıma'nın yolunda olmalıydı hidayet imamları. Hakikatte tek bir nur olan Ehli Beyt'in temsiliydi Fatıma.Asırlardır belki de insanlık tarihinin başından beri kadının yapması gerekenleri insanlığa başta da kadınlara öğretendi Fatıma. Gerçekten de unutulmamalıdır ki Fatıma hakkını istemesi için Ali'den yardım istemedi, kendi hakkını kendisi istedi.Kisa hadisinde aktarıldığına göre Allah meleklerine karşı Ehli Beyt ile övünürken Ehli Beyt'i şöyle tanıtıyordu: "Fatıma'ın babası, Fatıma'nın eşi, Fatıma'nın evlatları."Köle olmayan hür ruhlu kişilerin hikâyesidir bu kitap, özgürlüğün öğretmenlerinin annesi, eşi ve evladı olan kadının hikâyesi.Fatıma yolunda olan Hür kadınlara selam olsun. Hür olmayı kadınlara öğretmek için can veren Fatıma'ya selam olsun. Babasının annesi olan Fatıma'ya selam olsun. Ali'nin eşi Fatıma'ya selam olsun. Cennet gençlerinin efendileri olanların annesi Fatıma'ya selam olsun. Kadınlar Şahı; Fatıma'ya selam ile.(Tanıtım Bülteninden)


  • ISBN: 9786058538108
  • Sayfa Sayısı: 304