Tiyatro Nedir Kolektif

Tiyatro Nedir

Kolektif  

Mutlakıyet, Meşrutiyet ve Cumhuriyet dönemlerini yaşamış olan Ismayıl Hakkı Baltacıoğlu (1887 - 1978), eğitim, pedagoji, dil ve tiyatro konularında emek ve eserler vermiş bir düşün ve eylem adamıdır. Ülkemizde daha çok eğitimci kişiliği ile tanınan Baltacıoğlu, mücadeleci, devrimci, yenilikçi, aydınlanmacı yapısıyla çok yönlü bir kişidir. Bu kitapta, onun yaşamı, daha 1910'larda Türk eğitim sistemine soktuğu okulda tiyatro çalışmaları ilkeleri, ulusal tiyatro sanatmız üzerine çeşitli yazıları ve Tiyatro adlı kitabının tamamı yer alıyor. Ayrıca, onun geleneksel gösteri sanatlarımızdan kopmayarak çağdaş tiyatroya ulaşma hedefi doğrultusundaki ilginç, gerçelçi ve devrimci görüş ve uygulamaları tanıtılıyor. Bu kitap, Ismayıl Hakkı Baltacığlu'nun eğitimci olmanın ötesinde,, aynı ağırlıkta bir tiyatro adamı olduğuna dikkat çekmek niyetini taşırken, onun tiyatro sanatımız üzerine, radikal görüşlerini tekrar tartışmaya açmak amacını da götürmektedir. (Arka Kapak)


  • ISBN: 8690100707743
  • Dizi: Tiyatro Kültür Dizisi
  • Sayfa Sayısı: 192