Kültür ve Dil Mehmet Kaplan

Kültür ve Dil

Mehmet Kaplan  

Türk dili ve kültürü üzerinde söz söyleyenler, ayrı kanaat ve ilkelerden hareket etmenin tabii neticesi olarak ayrı neticelere varmaktadır. Ayrı ilkeleri belirleyen temel unsurlar arasında Türk kültürünün kaynakları, İslam dininin Türk toplumunun yapısına etkileri ve batılılaşma meselesinin boyutları gibi önemli konular vardır."Eşyayı kullanma ve ona hakim olma tarzı" şeklinde tarif edilen kültür, bir çok yerde ancak dil sayesinde ifadeye bürünmekte ve manalar kazanmaktadır. Bu noktada dili kültürden, kültürü de ortaya çıktığı ve boy verdiği ortamın dünya görüşünden ayrı düşünmek mümkün değildir.Prof. Dr. Mehmet Kaplan, elinizdeki eserinde bu önemli konulara açıklık getirmektedir.


  • ISBN: 9789759952815
  • Sayfa Sayısı: 201Kültür, bir bakıma, insanoğlunun maddi ve manevi ihtiyaçlarının maddeleşmiş şekillerinden ibarettir.

“Milli şuur” adı üstünde “şuur” demektir. Şuur ise bilmek, farkına varmak mânasına gelir. Milletinin tarihini bilmeyen, kelimenin gerçek mânası ile “milli şuur”a da sahip olamaz.

Türkiye Avrupa olmamakla beraber, Asya da değildir. Türkiye, meşhur bir benzetme ile Avrupa ile Asya arasında bir köprüdür.

Mistik duygunun temelinde akıl değil, gönül vardır. İnsanoğlunu Allah’a akıl değil, aşk yaklaştırır.

Konuşma bir insan hakkında pek az bilgi verir. Kültürlü bir insanı tanımak için okuduğu, bilhassa tekrar tekrar okuduğu kitapları bilmek lazımdır.