Kolomb Amerika'yı bulduğunda mutlu olmadı, ararken mutluydu.