Bütün dualar şöyle özetlenebilir: tanrım ne olur iki kere iki dört etmesin!