Marley ve Ben John Grogan

Marley ve Ben


Serap Sancak5/16/2018 2:43 PM

Yeni evli olan John ve eşi anne baba olma becerilerini geliştirmek için bir köpek satın almaya karar veriyorlar. Köpeğin adı Marley ve kitapta köpek üzerinden tüketim dünyası eleştiriliyor. Marley ailenin bir parçası olmuş ve sürekli olarak John ve eşinin maddiyatına zarar veriyor. Gorgan, burada her ne kadar tüketim toplumunu eleştirse de aynı zamanda sevginin hiçbir zorlama olmadan gerçekleştiğine vurgu yapıyor. Öyle ki Marley, ailenin tüm sıkıntılarında ve acılarında sevgisiyle onların bu durumlarını hafifletiyor. Marley ve Ben hayatı değiştirecek nitelikte bir kitap değil ancak çeşitli göndermelerle tüketim toplumuna ve bu aşamada insanların sevgiye ne kadar ihtiyaç duyduklarının simgesi olmaya yeter türden.