1984 Celal Üster

1984


Serap Sancak5/17/2018 10:21 AM

İkinci Dünya Savaşı sonrası, totaliter rejimlere tepki olarak yazılan 1984 isimli George Orwell kitabı, her dönem bestseller olmayı başarabilen nadide bir eserdir. Pek çok otorite tarafından baskıcı Sovyet rejimine karşı “ısmarlama” olarak yazıldığı iddia edilmektedir. Buna rağmen günümüzde bütün baskıcı iktidarlara uyarlanabilen ve onların eleştirilerinin yapılabildiği bir özelliğe sahip bir kitap haline gelmiştir. Yazarın geleceğe yönelik öngörülerinin tutması, kendi vizyonunu göstermesi açısından etkileyicidir. Ancak iktidara geçenin zalimleşmeye başlaması kehanetinin de tutmuş olması, toplumların her geçen gün artan totaliter rejimlere maruz kaldığının göstergesi olması sebebiyle üzücüdür. Entelektüel bir okuyucu için mutlaka dikkatlice okunması ve kütüphanelerin baş köşesinde yer bulması gereken eserlerin başında gelmektedir.