Şer Saati Gabriel Garcia Marquez

Şer Saati


Selin Yerbakan5/25/2018 12:24 AM

Diğer romanlarında olduğu gibi olaylar Şer Saati’nde bir kasaba etrafında dönüyor. Kasabada gerçekleşen bir cinayetle başlıyor. Marquez, 200 sayfalık bu kitabında çok fazla karakterden bahsediyor. Tasvir etmeden tek düze bir şekilde anlatıyor karakterleri. Bu arada kitapta asla bahsi geçen kasabanın isminden bahsedilmiyor. Birisi vuruldu, bir belediye başkanı, polis memuru ve asker vardı, barış için çabalayan bir rahip vardı, kilisenin fareleri vardı, kafamda kalanlar tamamiyle bunlardan ibaret. Aslında kitapta büyülü bir şey yokken, karakterleri ve olayları örtbas eden gerçek dışı bir gerçeklik duygusu var. Her şeyden önce Şer Saati tüm bu olay örgüsüyle son derece politik bir roman. Güç yapılarının nasıl meydana geldiğine ve bu durumun ortaya çıkmasına neden olan sebeplerden sonra da nasıl devam ettiğine dair geçerli bir analiz olduğunu düşünüyorum.