Helbestvan Abbas Abbas

Helbestvan

Abbas Abbas  

Wek nave xwe dizanim, ku ez iro ji be ledan ji lepe Mamostaye zimane erebi nafilitim... jiber ku heya wek ye kelika ku temene min bi ser sezdeh salan ji ketiye, hin ez ner u me bi zimane wan ji hevudin cuda nakim... Ji wilo ji, Mamostaye ereb, ku zimane erebi dide me, ji axaftina min u ya pir şagirtiyen kurd, din u be sewdan dibe... Ji wilo ji, kerba xwe bi çend roten tuj, ku bi şivike tir li mist u li bin piyen me dide u sar dike... Bi rasti, mamostayen ereb me gunehkar dibinin, ku em zimane Qur'ane kambax dikin u rezimane wan li nav dixin... Pe re ji u bi zirt, pir caran ev pirs ji me dihat kirin: "Çilo hun nizanin baş bixwinin u pe biaxifin u hun zaroken musilmana ne?"


  • Dizi: Weşanen Peri Dizisi
  • Sayfa Sayısı: 95
  • Boyut: 14 x 21 cm