Bir başka korkunç yönetim teorisi de şudur; "İsçiler işten atılmayacak kadar çok çalışır, patronlar onları istifaya zorlayacak kadar ücret öder."