Uluslararası Pazarlama Stratejisi Frank Bradley

Uluslararası Pazarlama Stratejisi

Frank Bradley  

İçindekiler Kısım 1: Uluslararası Pazarlama Stratejisinin Kapsamı ve Çerçevesi 1 Uluslararası Pazarlama Stratejisinin Kapsamı 2 Uluslararası Pazarlamanın Analitik Çerçevesi Kısım 2: Uluslararası Pazarlama Çevresi 3 Şirket Kaynakları Yetkinlik Alanları 4 Uluslararası Rakiplerin Analizi 5 Uluslararası Pazarlamada Kültür 6 Rekabet Avantajı Yaratmak 7 Siyasi Risk ve Belirsizliğin Üstesinden Gelmek 8 Uluslararası Ürün Pazarlarının Profilini Çıkarmak 9 Uluslararası Pazarlama Yönelik Vizyon ve Strateji Kısım 3: Uluslararası Pazarlama Stratejisi 10 Tüketici Ürünleri Firması 11 Endüstriyel Ürün Firmaları Hizmet Firması Kısım IV: Uluslararası Pazara Giriş Stratejileri 13 Genel Uluslararası Pazara Giriş Stratejileri 14 İhracat 15 Stratejik Ortaklıklar 16 Yurtdışında Doğrudan Yatırım Kısım V: Uluslararası Pazarlarda Stratejik Uyumlandırma ve Performans 17 Uluslararası Dağıtım Kanalları 18 Uluslararası Pazarlarda Fiyatlandırma 19 Uluslararası Pazarlama Müzakereleri 20 Uluslararası Pazarlama Performansının Değerlendirilmesi


  • Sayfa Sayısı: 409
  • Boyut: 20 x 23 cm