Öğretmenlerin, Eğitimcilerin Okuması için Önerilen Kitaplar - Okunması Gereken Kitaplar Seçkisi

Okuma alışkanlığının erken yaşlarda edinilmesi birey ve toplum için büyük kazançtır. Erken yaşta okuma alışkanlığı kazandırma konusunda da hiç kuşkusuz okul hayatının, öğrencilik döneminin önemi büyüktür. Genç nesillere bu kıymetli kazanımın edindirilmesinde; okumayı özümsemiş, süreklilik haline getirmiş, donanımlı, gençlere rol model olacak öğretmenlerin ve eğitimcilerin hiç kuşkusuz büyük etkisi olacaktır. Eğitimcilerimizin okumasının genç nesillere olumlu etkileri yanı sıra; kendi kişilik ve mesleki gelişimlerine de önemli katkılar sağlayacağı muhakkaktır. Bu bağlamda, öğretmenlere ve eğitimcilere okuyacakları kitaplar hakkında yol gösterici olabilecek bu kıymetli seçkiyi hazırladık! Faydalı Kaynaklar: Nail Yıldırım, "Eğitimciler İçin 100 Kitap Önerisi Üzerine Nitel Bir Çalışma"